Coeden bensiliau gyda dolenni i wahanol adrannau.
Rhif ffôn:   01248 352163
Ysgol Llandygai
Llandygai
Bangor
Gwynedd
LL57 4HU
Logo Ysgol Llandygai
Montage o luniau sy'n ymwneud â'r ysgol.
Logo Yr Eglwys yng Nghymru
Llun gan blentyn, adeilad yr ysgol, a mosaic o'r ysgol.
Croeso i wefan