Responsive Website - Pobol y We
(+44) 01248-352163
Tel:
Sitemap
Class Dojo
Ysgol Llandygai, Llandygai,
Bangor, Gwynedd. LL57 4HU
Gwobr y Faner Werdd
Ysgol Iach Gwynedd
Stonewall - Acceptance without exception
Twitter - Ysgol Llandygai
Sgôr Hylendid Bwyd - 5
QS
Ysgol Werdd - Efydd, Arian ac Aur
Siarter Iaith Gymraeg
Ysgol Llandygai      Ysgol Llandygai     Ysgol Llandygai      Ysgol Llandygai     Ysgol Llandygai      Ysgol Llandygai  
Welcome to our website
PARENT TEACHER ASSOCIATION
Association officials
Mrs Kate Johnson
Mrs Abi Roberts
Mrs Debbie Mc Iver
Mrs Sarah Flynn