Twitter - Ysgol Llandygai
Sgôr Hylendid Bwyd - 5
Siarter Iaith Gymraeg
Stonewall - Acceptance without exception
(+44) 01248-352163
Ffôn:
Gwobr y Faner Werdd
Ysgol Iach Gwynedd
Ysgol Llandygai, Llandygai,
Bangor, Gwynedd. LL57 4HU
Class Dojo
QS
Ysgol Werdd - Efydd, Arian ac Aur
Ysgol Llandygai      Ysgol Llandygai     Ysgol Llandygai      Ysgol Llandygai     Ysgol Llandygai      Ysgol Llandygai  
Croeso i  wefan
8.1.18 - Ysgol yn ail agor

18.1.18 - Sioe Mewn Cymeriad yn ymweld â dosbarth Awel
30.1.18 - Ymweliad gan Ann Williams (Swyddog Cynulliad) i weld dosbarth Tirion.

2.2.18 - Ymweliad addysgol dosbarth Tirion - Techniquest, Wrexham

2.2.18 - Blynyddoedd 3, 4 a 5 yn ymweld â Galeri i wylio sioe  ‘Wy, Chips a Nain’

6.2.18 - Diwrnod Cadw’n ddiogel ar y we

8.2.18 - Disgyblion dosbarth Tirion yn cymryd rhan yn gystadleuaeth Sportshall.

9.2.18 - Ysgol yn cau am Hanner Tymor!    
Mwynhewch y seibiant!!
Calendr Tymor y  Gwanwyn 2018
CALENDR
19.2.18 - HMS

20.2.18 - Ysgol yn ail agor i ddisgyblion                

21.2.18 - 23.2.18  - Disgyblion blwyddyn 6 yn ymweld â Chaerdydd

26.2.18 - Wythnos Cŵl Cymru

13.3.18 - Noson agored 1

14.3.18 - Noson agored 2 

23.3.18 - Ysgol yn cau am wyliau Pasg!