Twitter - Ysgol Llandygai
Sgôr Hylendid Bwyd - 5
Siarter Iaith Gymraeg
Stonewall - Acceptance without exception
(+44) 01248-352163
Ffôn:
Gwobr y Faner Werdd
Ysgol Iach Gwynedd
Ysgol Llandygai, Llandygai,
Bangor, Gwynedd. LL57 4HU
Class Dojo
QS
Ysgol Werdd - Efydd, Arian ac Aur
Ysgol Llandygai      Ysgol Llandygai     Ysgol Llandygai      Ysgol Llandygai     Ysgol Llandygai      Ysgol Llandygai  
Croeso i  wefan
CLYBIAU YSGOL LLANDYGAI
Clwb Brecwast
Dydd Llun - Dydd Gwener - 8:00yb - 8:45yb

Yr Urdd
Nos Lun 3:15yp - 4:15yp
Hanner tymor cyntaf bob tymor

Into Ffilm
Gweler amserlen yr ysgol

Clwb Chwaraeron
Gweler amserlen yr ysgol

Clwb Darllen
Gweler amselren yr ysgol

Clwb Tŷ Wendy
Dydd Llun - Dydd Gwener - 3:15yp - 6:00yh