QS
Twitter - Ysgol Llandygai
(+44) 01248-352163
Siarter Iaith Gymraeg
Sgôr Hylendid Bwyd - 5
Stonewall - Acceptance without exception
Ysgol Iach Gwynedd
Gwobr y Faner Werdd
Ysgol Llandygai, Llandygai,
Bangor, Gwynedd. LL57 4HU
Ffôn:
Class Dojo
Ysgol Werdd - Efydd, Arian ac Aur
Gwefan Ymatebol - Pobol y We
CYSYLLTU Â NI
   Ffurflen Gyswllt
   Llythyr
   Ffôn: (+44) 01248-352163
Mae modd cysylltu â ni drwy:
Cliciwch ar y map i weld ein lleoliad:
Ysgol Llandygai
Llandygai
Bangor
Gwynedd
LL57 4HU
Mr Elfed Morgan Morris M.A.
Pennaeth yr Ysgol.
Cliciwch y botwm Ail-osod i glirio'r ffurflen.
Cliciwch ar y map i weld ein lleoliad ar Google
Mae Ysgol Llandygai wedi ei lleoli yn y pentref tawel ar gyrion Bangor ac mae’n hawdd ei chyrraedd o’r ddinas a ffordd gyflym yr A55.

Os ydych yn gyrru i mewn i’r pentref, cofiwch am gyfyngiadau o 20 milltir yr awr.

Mae’r ysgol wedi ei lleoli i’r dde o Eglwys y pentref. Parciwch ar sgwâr y pentref.
Ysgol Llandygai      Ysgol Llandygai     Ysgol Llandygai      Ysgol Llandygai     Ysgol Llandygai      Ysgol Llandygai  
Croeso i  wefan