Twitter - Ysgol Llandygai
Sgôr Hylendid Bwyd - 5
Siarter Iaith Gymraeg
Stonewall - Acceptance without exception
(+44) 01248-352163
Ffôn:
Gwobr y Faner Werdd
Ysgol Iach Gwynedd
Ysgol Llandygai, Llandygai,
Bangor, Gwynedd. LL57 4HU
Class Dojo
QS
Ysgol Werdd - Efydd, Arian ac Aur
Ysgol Llandygai      Ysgol Llandygai     Ysgol Llandygai      Ysgol Llandygai     Ysgol Llandygai      Ysgol Llandygai  
Croeso i  wefan
DIOGELU DISGYBLION
Swyddog dynodedig Diogelu Plant
Mr Elfed Morgan Morris, Pennaeth
Dirprwy dynodedig Diogelu Plant
Mrs Emma Davies, Dirprwy-bennaeth
Cyd-lynydd Cyfnod Sylfaen
Mrs Lowri Pritchard
Llywodraethwr dynodedig Diogelu Plant
Y Parchedig John Matthews
Swyddog diogelu Plant y Sir
Mrs Delyth Griffiths
Adran Addysg Cyngor Gwynedd
Y personau cyfrifol am Amddiffyn Plant yn Ysgol Llandygai: