QS
Twitter - Ysgol Llandygai
(+44) 01248-352163
Siarter Iaith Gymraeg
Sgôr Hylendid Bwyd - 5
Stonewall - Acceptance without exception
Ysgol Iach Gwynedd
Gwobr y Faner Werdd
Ysgol Llandygai, Llandygai,
Bangor, Gwynedd. LL57 4HU
Ffôn:
Class Dojo
Ysgol Werdd - Efydd, Arian ac Aur
Gwefan Ymatebol - Pobol y We
LLYWODRAETHWYR
Cyfrifoldebau Aelodau'r Corff Llywodraethol - 2017 - 2018
Cadeirydd
Y Parchedig John Mathews

Is Gadeirydd
Mr Dafydd Meurig

Clerc y Llywodraethwyr
Mrs Nia Williams
Cydlynydd Iechyd a Diogelwch
Mr Dyfed Jones

Cydlynydd Llais y Plentyn
Mrs Ann Williams

Cydlynydd Prydlondeb a Phresenoldeb
Mr Dilwyn Roberts
Amddiffyn Plant
Y Parchedig John Mathews

Cydlynwyr Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu
Mrs Ann Williams / Mr Dyfed Jones

Cydlynwyr Mathemateg a Rhifedd
Mr Dafydd Meurig / Mrs Mair Leverett

Cydlynwyr  Cymhwysedd Digidol
Y Parchedig John Matthews

Cydlynydd Anhenion Dysgu Ychwanegol 
Mrs Rhian Jones

Data / Perfformiad yr ysgol a Chyrraeddiadau
Mr Dafydd Meurig / Mrs Mair Leverett
Cydlynydd Cydraddoldeb Hiliol
Mr Edmund.D Pennant

Cydlynydd Eco-Sgolion
Mrs Angela Williams

Cydlynydd Ysgol Iach
Mrs Carol Griffiths

Cydlynydd Siarter Iaith
Mrs Ann Williams

Cydlynydd E-Ddiogelwch
Y Parchedig John Matthews

Cydlynydd Dinasyddiaeth Fyd-Eang
Mrs Ann Williams
Ysgol Llandygai      Ysgol Llandygai     Ysgol Llandygai      Ysgol Llandygai     Ysgol Llandygai      Ysgol Llandygai  
Croeso i  wefan