QS
Twitter - Ysgol Llandygai
(+44) 01248-352163
Siarter Iaith Gymraeg
Sgôr Hylendid Bwyd - 5
Stonewall - Acceptance without exception
Ysgol Iach Gwynedd
Gwobr y Faner Werdd
Ysgol Llandygai, Llandygai,
Bangor, Gwynedd. LL57 4HU
Ffôn:
Class Dojo
Ysgol Werdd - Efydd, Arian ac Aur
Gwefan Ymatebol - Pobol y We
NEWYDDION YSGOL LLANDYGAI
Rydym wedi cael wythnosau pleserus ers ail gychwyn yn ôl yn yr ysgol. Mae'r disgyblion wedi ymgartrefu yn eu dosbarthiadau newydd ac wedi ymgydio mewn themâu cyffrous. Ac, mae'n rhaid dweud, mae'r disgyblion yn edrych yn smart iawn yn y wisg ysgol newydd!

Hoffwn gymryd y cyfle hwn i groesawu teuluoedd newydd atom am y tro cyntaf - Dwi'n siŵr y gwnewch ymgartrefu gyda ni yn sydyn iawn.

Hoffwn hefyd, ddiolch i'n gwirfoddolwyr darllen sydd yn parhau i roi eu hymroddiad a'u hamser diffuant i'r ysgol unwaith eto eleni. Mae'r disgyblion yn edrych ymlaen yn wythnosol i'ch gweld ac yn gwerthfawrogi’r cyfle.
Ysgol Llandygai      Ysgol Llandygai     Ysgol Llandygai      Ysgol Llandygai     Ysgol Llandygai      Ysgol Llandygai  
Croeso i  wefan