Twitter - Ysgol Llandygai
Sgôr Hylendid Bwyd - 5
Siarter Iaith Gymraeg
Stonewall - Acceptance without exception
(+44) 01248-352163
Ffôn:
Gwobr y Faner Werdd
Ysgol Iach Gwynedd
Ysgol Llandygai, Llandygai,
Bangor, Gwynedd. LL57 4HU
Class Dojo
QS
Ysgol Werdd - Efydd, Arian ac Aur
Ysgol Llandygai      Ysgol Llandygai     Ysgol Llandygai      Ysgol Llandygai     Ysgol Llandygai      Ysgol Llandygai  
Croeso i  wefan
STAFF - Pwy di Pwy ?
Mr Elfed Morgan Morris M.A
Pennaeth
Mrs Emma Vaughan Davies
Dirprwy Bennaeth

Athrawes Dosbarth Awel
Mrs Lowri Pritchard
Cydlynydd y Cyfnod Sylfaen
Cydlynydd Anghenion
Dysgu Ychwanegol
Mrs Manon D. Griffiths
Athrawes Dosbarth
Gwawr
Mrs Mair Jones
Uwch-Gymhorthydd Dosbarth
Mrs Einir Hughes
Uwch-Gymhorthydd
Dosbarth
Ms Heather Brown
Cymhorthydd Dosbarth
Miss Sioned Hughes
Cymhorthydd Dosbarth
Miss Lois Morris
Cymhorthydd Dosbarth
Miss Marian Roberts
Cymhorthydd Dosbarth
Mrs Bethan  Morus Parri
Cymhorthydd Dosbarth
Mr Robert Williams
Gofalwr yr Ysgol
Anti Nia
Cogyddes
Anti Carol
Uwch Gogyddes
Mrs Nia Hughes
Athrawes Dosbarth Tirion
Miss Bethan Williams
Cymhorthydd Dosbarth
Mrs Bethan Jones
Cymhorthydd Meddygol
Mrs Non Gwyn Jones
Athrawes Dosbarth Hedd
Miss Karen Desch
Cymhorthydd Dosbarth