Responsive Website - Pobol y We
(+44) 01248-352163
Tel:
Sitemap
Class Dojo
Ysgol Llandygai, Llandygai,
Bangor, Gwynedd. LL57 4HU
Gwobr y Faner Werdd
Ysgol Iach Gwynedd
Stonewall - Acceptance without exception
Twitter - Ysgol Llandygai
Sgôr Hylendid Bwyd - 5
QS
Ysgol Werdd - Efydd, Arian ac Aur
Siarter Iaith Gymraeg
Ysgol Llandygai      Ysgol Llandygai     Ysgol Llandygai      Ysgol Llandygai     Ysgol Llandygai      Ysgol Llandygai  
Welcome to our website
USEFUL WEBSITES FOR CHILDREN
Estyn
Teaching Tables
Teaching Fractions -  Decimals and Percentages
Teaching Measures
GCaD CYMRU NGfL  - Ffrindiau'r Wyddor
GCaD CYMRU NGfL - Cyfri gyda ni
GCaD CYMRU NGfL  - Rimbojam - Y Caneuon
Hwb - Dysgu Digidol ar gyfer Cymru
BBC - Plant y Byd
BBC Newsround
Primary Games
Rala Rwdins
Rala Rwdins
Maths Zone
Carys Ofalus
Primary Games Series
Teaching Money
Teaching Time