QS
Twitter - Ysgol Llandygai
(+44) 01248-352163
Siarter Iaith Gymraeg
Sgôr Hylendid Bwyd - 5
Stonewall - Acceptance without exception
Ysgol Iach Gwynedd
Gwobr y Faner Werdd
Ysgol Llandygai, Llandygai,
Bangor, Gwynedd. LL57 4HU
Ffôn:
Class Dojo
Ysgol Werdd - Efydd, Arian ac Aur
Gwefan Ymatebol - Pobol y We
YR IEUANC IACH
Yr Ieuanc Iach
   Mae’r grŵp wedi cael ei ethol ar ddechrau’r flwyddyn
ac yn cynnwys un aelod o phob dosbarth o Flwyddyn 2 i fyny. 

Bydd y grwp yn cyfarfod unwaith y mis er mwyn trafod agweddau amrywiol ar beth yw bod yn iach yn ein byd ni heddiw, trefnu gweithgareddau teithio’n iach i’r ysgol ac i rannu syniadau’n gyffredinol.
Ein Blaenoriaeth am y flwyddyn academaidd 2017 - 2018 yw:
Tymor yr Hydref
2017
Tymor y Gwanwyn
2018
Tymor yr Haf
2018
Creu wal “Yr Ieuanc Iach” yn y neuadd fydd yn rhannu gweledigaeth  grwp.

Hybu ffrwythau/llysiau amser chwarae drwy fonitro beth mae plant yn ei fwyta yn ystod amseroedd egwyl.
(Llythyru Rhieni)


Anelu at dderbyn achrediad efydd Sustrans (Teithiau Iach)
Teithio i’r ysgol
(gweithgaredd) a llythyru rhieni (holiadur)

Hybu bocsys bwyd iach neu ceisio annog mwy o blant i fwyta cinio ysgol. Edrych ar ganrannau- arddangosfa ar y wal yn y neuadd a Llythyru Rhieni.
Teithio i’r ysgol
(gweithgaredd)


Diweddaru’r wal yn y neuadd i arddangos canlyniadau arolwg rhieni / arolwg plant ( Sustrans)
**Gall ambell i flaenoriaeth newid, yn ddibynnol ar ddeilliannau a syniadau newydd fydd yn codi o unrhyw gyfarfodydd dros y flwyddyn academaidd**
Ysgol Llandygai      Ysgol Llandygai     Ysgol Llandygai      Ysgol Llandygai     Ysgol Llandygai      Ysgol Llandygai  
Croeso i  wefan