QS
Twitter - Ysgol Llandygai
(+44) 01248-352163
Siarter Iaith Gymraeg
Sgôr Hylendid Bwyd - 5
Stonewall - Acceptance without exception
Ysgol Iach Gwynedd
Gwobr y Faner Werdd
Ysgol Llandygai, Llandygai,
Bangor, Gwynedd. LL57 4HU
Ffôn:
Class Dojo
Ysgol Werdd - Efydd, Arian ac Aur
HANES YR YSGOL
Llewelyn Roberts
Rachel George
Emilius
Alexander Young
Sant
Tegai
Richard Pennant
Pêl-droed
Walter Speed
Edwin Jackson
William Thompson
John Iorc
Robert Pryke
Robert Pryke
Richard
Williams Griffiths
John Jones
Ffynnon Bistyll
Edwin Jackson
Ddoe a Heddiw
Ddoe a Heddiw
Penlan
Benjamin Wyatt
Penybryn
Cliciwch ar y llun i agor dogfen .pdf
Os nad oes gennych Adobe Acrobat Reader DC ar gyfer Windows 7 ar eich cyfrifiadur, cliciwch yma i lawrlwytho Acrobat.


Ar gyfer fersiynnau eraill, Mac OS, Android,
cliciwch y ddolen hon.
Llewelyn Roberts
Rachel George
Emilius Alexander Young
Sant Tegai
Richard Pennant
Penybryn
pêl-droed
Walter Speed
William Thompson
Richard Williams Griffiths
John Jones
Ffynnon Bistyll
Penlan
John Iorc
Benjamin Wyatt
 
Ysgol Llandygai      Ysgol Llandygai     Ysgol Llandygai      Ysgol Llandygai     Ysgol Llandygai      Ysgol Llandygai  
Gwefan Ymatebol - Pobol y We
Croeso i  wefan