QS
Twitter - Ysgol Llandygai
(+44) 01248-352163
Siarter Iaith Gymraeg
Sgôr Hylendid Bwyd - 5
Stonewall - Acceptance without exception
Ysgol Iach Gwynedd
Gwobr y Faner Werdd
Ysgol Llandygai, Llandygai,
Bangor, Gwynedd. LL57 4HU
Ffôn:
Class Dojo
Ysgol Werdd - Efydd, Arian ac Aur
Gwefan Ymatebol - Pobol y We
HANES YR YSGOL
Llewelyn Roberts
Rachel George
Emilius
Alexander Young
Sant
Tegai
Richard Pennant
Pêl-droed
Walter Speed
Edwin Jackson
William Thompson
John Iorc
Robert Pryke
Robert Pryke
Richard
Williams Griffiths
John Jones
Ffynnon Bistyll
Edwin Jackson
Ddoe a Heddiw
Ddoe a Heddiw
Penlan
Benjamin Wyatt
Penybryn
Cliciwch ar y llun i agor dogfen .pdf
Os nad oes gennych Adobe Acrobat Reader DC ar gyfer Windows 7 ar eich cyfrifiadur, cliciwch yma i lawrlwytho Acrobat.


Ar gyfer fersiynnau eraill, Mac OS, Android,
cliciwch y ddolen hon.
Llewelyn Roberts
Rachel George
Emilius Alexander Young
Sant Tegai
Richard Pennant
Penybryn
pêl-droed
Walter Speed
William Thompson
Richard Williams Griffiths
John Jones
Ffynnon Bistyll
Penlan
John Iorc
Benjamin Wyatt
 
Ysgol Llandygai      Ysgol Llandygai     Ysgol Llandygai      Ysgol Llandygai     Ysgol Llandygai      Ysgol Llandygai  
Croeso i  wefan