QS
Twitter - Ysgol Llandygai
(+44) 01248-352163
Siarter Iaith Gymraeg
Sgôr Hylendid Bwyd - 5
Stonewall - Acceptance without exception
Ysgol Iach Gwynedd
Gwobr y Faner Werdd
Ysgol Llandygai, Llandygai,
Bangor, Gwynedd. LL57 4HU
Ffôn:
Class Dojo
Ysgol Werdd - Efydd, Arian ac Aur
Gwefan Ymatebol - Pobol y We
GWEFANNAU DEFNYDDIOL I BLANT
Estyn
Teaching Tables
Teaching Fractions -  Decimals and Percentages
Teaching Measures
GCaD CYMRU NGfL  - Ffrindiau'r Wyddor
GCaD CYMRU NGfL - Cyfri gyda ni
GCaD CYMRU NGfL  - Rimbojam - Y Caneuon
Hwb - Dysgu Digidol ar gyfer Cymru
BBC - Plant y Byd
BBC Newsround
Primary Games
Rala Rwdins
Rala Rwdins
Maths Zone
Carys Ofalus
Primary Games Series
Teaching Money
Teaching Time
Ysgol Llandygai      Ysgol Llandygai     Ysgol Llandygai      Ysgol Llandygai     Ysgol Llandygai      Ysgol Llandygai  
Croeso i  wefan